Zaželi bolji život II u općini Čačinci

Uključi se u program

“ZAŽELI”

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

O PROGRAMU

Projekt “Zaželi bolji život u općini Čačinci II” uključuje ciljanu skupinu odnosno 12 nezaposlenih žena, starosti 50 godina naviše, s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem, te 72 krajnjih korisnika odnosno starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju, a provodi se na području Općine Čačinci u cilju uključivanja žena u nepovoljnom položaju na tržište rada kroz zapošljavanje u lokalnoj zajednici, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva, te ujedno potaknula socijalna uključenost i povećala razina kvalitete života krajnjih korisnika.

FINANCIRANJE

Fond: Europski socijalni fond
Naziv programa : Operativni program ” Učinkoviti ljudski potencijali 2014. 2020.”
Omjer sufinaciranja : Europski socijalni fond 85 %, Državni proračun RH 15 %
Naziv projekta : Zaželi bolji život u Općini Čačinci II
Kodni broj projekta: UP.02.1.1.13.0482;
Ukupna vrijednost projekta: 1.113.310,00 kn
Partneri: Dobrovoljno vatrogasno društvo Čačinci, Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured Virovitica, Centar za socijalnu skrb Slatina
Razdoblje provedbe: 15 mjeseci (23.06.2021.-23.09.2022.)

CILJ PROJEKTA

Ciljevi projekta su: 1. Unaprijediti radni potencijal žena iz ranjivih skupina zapošljavanjem u lokalnoj zajednici; 2. Povećanje razine kvalitete života krajnjih korisnika. Provedbom ovog projekta na području općine Čačinci izravno se utječe kako na prevenciju prerane institucionalizacije starijih osoba, osoba u nepovoljnom položaju i osoba s invaliditetom i povećavanje kvalitete života tih osoba tako ina borbu protiv siromaštva, socijalne isključenosti te smanjenju nezaposlenosti žena…

NOVOSTI O PROGRAMU

Često postavljana pitanja

 

Tko se može prijaviti?
Radno sposobne pripadnice ranjivih skupina, prijavljene u evidenciju HZZ-a, s najviše završenom srednjom školom i naglaskom na osobe starije od 50 godina.
Koliko traje zaposlenje u sklopu projekta ?
24 mjeseca u kojem će osobe ostvariti radni staž osiguranja
Koji je opis poslova u okviru projekta?
Pružanje socijalnih i drugih potpora za starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju kroz redovite posjete i druženja radi povećanja njihove kvalitete života i pozitivan doprinos socijalnoj uključenosti
Postoji li mogućnost prekvalifikacije tokom projekta?
Tijekom trajanja projekta za zaposlene osobe bit će osigurana obvezna edukacija koja će ojačati njihove kompetencije na tržištu rada  

Kontaktirajte nas

5 + 4 =

OPĆINA ČAČINCI | HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE VIROVITICA | CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB SLATINA | DVD ČAČINCI

Sadržaj stranice isključiva je odgovornost općine Čačinci | Izradu internetske stranice sufinancirala je Europska
unija iz Europskog socijalnog fonda|  Politika privatnosti  |  Kolačići  |  Uvjeti korištenja