Nakon trideset mjeseci provedbe projekt „Zaželi bolji život u Općini Čačinci“ privodi se kraju.
Zbog pogoršane epidemiološke situacije uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj te poštujući mjere Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a kako se ne bi ugrozilo zdravlje sudionika, nije održana završna konferencija projekta.
Na samom kraju provedbe Projekta, još jednom se želi ukazati na njegove višestruke koristi.
Projekt „Zaželi bolji život u Općini Čačinci“ financiran je kroz Program „Zapošljavanje žena – Zaželi“ u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. iz sredstava Europskog socijalnog fonda u stopostotnom iznosu.
Ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.761.117,66 kuna, a Općina Čačinci započela je s njegovom provedbom 06.07.2018. godine.

Nakon 30 mjeseci provedbe načelnik općine Čačinci, Mirko Mališ, ističe da je projekt u potpunosti ispunio svoj cilj i pomogao rješavanju problema s kojima se Općina Čačinci, kao i velika većina jedinica lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj, susreće.

Ovim Programom prepoznata je potreba unaprjeđenja položaja žena na tržištu rada i zaštite njihovih prava s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva te je uz pomoć partnera HZZ, Područni ured u Virovitici, na razdoblje od 24 mjeseca, zaposleno 15 žena starijih od 50 godina s najviže završenom srednjom školom. Tijekom provedbe projekta žene su završile edukaciju za Gerontodomaćice i time je unaprijeđen njihov radni potencijal i osnažen položaj na tržištu rada.
S druge strane značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećao je potrebu za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju.

U suradnji s partnerom, Centrom za socijalnu skrb Slatina, odabrano je 62 krajnja korisnika starije životne dobi o kojima su zaposlene žene skrbile kroz sve vrijeme zaposlenja te time povećale razinu kvalitete njihova života.
DVD Čačinci, kao višegodišnji partner Općine Čačinci u području socijalnog i društvenog djelovanja, osigurao je prostor za samu provedbu projekta i osobu zaposlenu kao koordinatoricu projektnih aktivnosti.

Općina Čačinci uključena je u programe ove vrste već duži niz godina, a sudjelovanjem u ovom projektu, unaprijedili su se njeni kapaciteti kao i kapaciteti Partnera DVD Čačinci, postigla se institucionalna održivost projekta, budući da su stečena nova znanja i vještine od važnosti za daljnu provedbu sličnih projekata.
.