Načelnik općine Čačinci, danas je, sukladno dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – programa Zaželi – program zapošljavanja žena za projekt “Zaželi bolji život u Općini Čačinci“ potpisao ugovore sa 15 žena iz ciljane skupine za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme za obavljanje poslova: pružanje usluga podrške i pomoći starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju s područja naše općine.

Podsjećamo, vrijednost projekta je 2.913.487,84 kuna i provodit će se u partnerstvu s Dobrovoljnim vatrogasnim društvom Čačinci, te Područnim uredom HZZ-a u Virovitici I Centrom za socijalnu skrb Slatina.

Opći cilj ovog projekta je u općini Čačinci omogućiti radno sposobnim pripadnicama ranjivih skupina lakši pristup tržištu rada unaprjeđenjem njihovih radnih potencijala i lakšim zapošljavanjem u lokalnoj zajednici i povećanje kvalitete života za 62 krajnja korisnika čime će pozitivno doprinijeti svojoj i njihovoj socijalnoj uključenosti.

Na prvi radni dan zaposlenice su ispratili općinski načelnik općine Čačinci, Mirko Mališ i koordinatorica Programa Marija Beštek.