Značajan porast udjela starijeg stanovništva, kao jedne od socijalno ranjivih skupina, u ukupnom stanovništvu, povećalo je potrebu za socijalnom skrbi te socijalnim uslugama o kojima ovisi kvaliteta života starijih osoba. U Republici Hrvatskoj, a tako i u Općini Čačinci, prisutan je izraziti trend nepovoljnih demografskih kretanja (starenja stanovništva, rasta broja starijih u odnosu na aktivno stanovništvo kao i rasta udjela samačkih kućanstava) što uvjetuje pronalaženje novih oblika društvene skrbi za starije stanovništvo.
Provođenje Programa ZAŽELI diljem Hrvatske, uveliko je pomogao u rješavanju navedenih problema. Kroz projekt „Zaželi – bolji život u općini Čačinci” zaposleno je 15 dugotrajno nezaposlenih žena s najvišim srednjoškolskim obrazovanjem koje brinu o 62 krajnja korisnika starije životne dobi i osoba u nepovoljnom položaju.

Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Slatina i HZZ podružnica Virovitica, a ukupna vrijednost projekta je 2.761.117,66 kn i financiran je u 100%- tnom iznosu iz Europskog socijalnog fonda.
15 zaposlenica, zaposlenih kroz projekt „Zaželi – bolji život u općini Čačinci“ , uspješno su završile osposobljavanje za poslove gerontodomaćica te su im u ponedjeljak 21.09.2020. godine podijeljena Uvjerenja o osposobljavanju.
Prema riječima koordinatorice Projekta „Zaželi – bolji život u općini Čačinci“, gospođe Marije Beštek, zaposlenice su osposobljavanju pristupile krajnje ozbiljno i odgovorno i uspješno ga završile.

Sam program osposobljavanja provodilo je POU Slatina u trajanju od 160 sati, od čega je 65 sati obuhvaćalo teorijski dio nastave, vježbe su trajale 14 sati, a praktični dio nastave 81 sat.
Nastavni program bio je podijeljen u četiri glavne cjeline:

1. Osnove gerontologije
2. Poslovi gerontodomaćina
3. Zaštita na radu i prva pomoć, te
4. Praktična nastava

Dio praktičnog dijela nastave zaposlenice su realizirale brigom o “svojim” korisnicima koji su uključeni o projekt.
Nakon završetka osposobljavanja, zaposlenice su unaprijedile svoje iskustveno znanje u prepoznavanju i razlikovanju potreba osoba treće životne dobi, naučile su prilagoditi načine pripreme obroka te isti pripremiti korisniku, a ukoliko je potrebno i dostaviti namirnice. Polaznice su također naučile koristiti odgovarajuće postupke u održavanju osobne higijene korisnika, higijene i čišćenja stambenog prostora, odjeće te osobnih predmeta, komunikaciju sa starijim osobama, ali i osnove zaštite na radu i prve pomoći.

Završetkom osposobljavanja polaznice su stekle i unaprijedile znanja i vještine za poslove gerontodomaćica te povećale svoju konkuretnost na tržištu rada, jednom kada projekt završi, čime je postignut cilj uključivanja žena u nepovoljnom položaju s nižom razinom obrazovanja na tržište rada, kako bi se osnažio i unaprijedio njihov radni potencijal i smanjio rizik od siromaštva. (mv)